Ticari Elektronik İleti Rıza Metni

INVOLWE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY METNİ

İşbu beyanı onaylayarak, CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, Şirket’in işlettiği www.involwe.com adlı internet sitesine (“Web Sitesi”) sağladığım e-posta adresim ya da telefon numaram vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, anketleri, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Şirket’e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Şirket’e temin edeceğimi,

Tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Şirket’e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.