Kullanım Koşulları

INVOLWE PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

Giriş 

​​Involwe Platformu’na hoş geldiniz. Involwe Platformu, kişiler ile markaları bir araya getiren, Marka’lara ait piyasada olan ya da yeni piyasaya girecek olan ürünlerden, dijital hizmetlerden ve/veya gerçekleşecek etkinliklerden kullanıcıların kendilerinin düzenledikleri profillerine uygun olanların kullanıcılara tanıtılmasına ve bu ürünler, dijital hizmetler ve etkinlikler hakkında kullanıcıların geri bildirim verebilmesine imkan veren ücretsiz bir platformdur.

Madde 1 Kapsam 

1.1. Involwe Platformu Kullanım Koşulları ve Şartları (“Kullanım Koşulları”), “www.involwe.com” alan adlı internet sitesine (“Web Sitesi”) sahip olan ve Web Sitesi’ni işleten, Küçükyalı Merkez Mahallesi, Ferahlık Sk. Önder Sitesı Sit. Önder Sitesı Apt. No: 3/21 Maltepe/İstanbul adresli, İstanbul Ticaret Sicili’ne 239600-5 sicil no ile kayıtlı CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından Web Sitesi’ne erişim sağlayan kullanıcının (“Kullanıcı”) ve Web Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcının (“Üye”) Web Sitesi’ni kullanma ve Web Sitesi’nden yararlanmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

1.2. Kullanıcı, Web Sitesi’ne erişim sağladığı andan itibaren işbu Kullanım Koşulları’na uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmediği takdirde Web Sitesi’ni kullanmayı sonlandırmalıdır. 

1.3. Şirket, işbu Kullanım Koşulları’nı önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın değiştirebilir ve güncel metni Web Sitesi’nde yayınlayabilir. Güncel metin Web Sitesi’nde yayınlanmakla beraber yürürlüğe girer. 

Madde 2 Tanımlar 

2.1. Deneyimler: Marka’ların Web Sitesi aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğu stoklarla sınırlı ürünleri, sınırlı kullanıcı kapasiteli dijital hizmetleri ve sınırlı katılımcı kapasitesi olan etkinlikleri,

2.2. Dijital Deneyim: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında sınırlı kullanıcı kapasitesine sahip olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurduğu ve yararlanmaya hak kazandığı internet ortamında sunulan dijital hizmetlerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i,

2.3. Etkinlik Deneyimi/Deneyimleri: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında sınırlı katılımcı kapasitesi olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurusuna sunulan etkinliklerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i,

2.4. Fiziksel Deneyim: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında stoklarla sınırlı olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurduğu ve deneyimlemeye hak kazandığı ürünlerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i

2.5. Hizmetler: i) Web Sitesi’nin; Üye’lerin Web Sitesi’ne üye olmalarına, Üye olmalarını takiben kendi profillerini oluşturabilmelerine, bu profillerine uygun olarak filtrelenmiş Kişiselleştirilmiş Deneyim’leri görmelerine ve başvurabilmelerine ve bu Deneyimler’e ilişkin geri bildirimlerde bulunabilmelerine imkan verecek şekilde Web Sitesi ile etkileşime geçebilecek şekilde işletilmesi ve zaman zaman geliştirilmesi, ii) Üye’lerin Web Sitesi üzerinden düzenledikleri profillerine göre Kişiselleştirilmiş Deneyim’lerin Üye’lerin profillerine tanımlanması ve Üye’lerin başvurusuna sunulması, iii) Üye’lerin başvurdukları Deneyimler’e Web Sitesi tarafından kabul edilmesi halinde bu Deneyimler’in Üye’lere teslimatı, sunulması veya bu Deneyimler’e katılmasının sağlanması hizmetlerini,

2.6. Kişiselleştirilmiş Deneyim: Üye’lerin Web Sitesi’nde oluşturdukları profillerine uygun olarak filtrelenmiş Marka’lara ilişkin Deneyimler’i,

2.7. Kullanıcı: Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ne erişim sağlayan kişileri,

2.8. Kullanım Koşulları: İşbu Involwe Platformu Kullanım Koşulları ve Şartları’nı

2.9. Marka: Şirket’in faaliyetleri kapsamında birlikte çalıştığı iş ortaklarını,

2.10. Üye: E-posta adresi bilgilerini girerek Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’ni kabul eden, paylaştığı kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını veren, şifre belirleyen ve Web Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcıyı,

2.11. Web Sitesi: Hizmetler’in sağlandığı “www.involwe.com” isimli alan adlı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade etmektedir.

Madde 3 Koşullar ve Şartlar 

3.1. Kullanıcı’lar, Web Sitesi’ne üye olmadan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında tanımlanan Hizmetler ve Deneyimler’den yararlanamaz.

3.2. Web Sitesi’ne kayıt olurken paylaşılan veriler de dahil olmak üzere, Web Sitesi’nden yararlanırken ve/veya Web Sitesi’ni kullanırken paylaşılan verilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Şirket tarafından toplanan verilerin saklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgi Gizlilik Politikası’nda düzenlenmiştir.

3.3. Web Sitesi’ne 1 (bir) e-posta adresi ile 1 (bir) üye olarak kayıt olunabilir. Üye’nin 1’den (bir) fazla e-posta adresi ile farklı kayıtlar oluşturmuş olduğunun tespit edilmesi halinde Şirket, Üye’nin Web Sitesi kapsamında oluşturduğu tüm farklı kayıtların üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.

3.4. Gerçeğe aykırı bilgiler kullanılarak oluşturulan profilden doğan veya doğacak tüm yasal sorumluluk, salt Üye’ye aittir. Gerçeğe aykırı bilgiler kullanılarak oluşturulan üyeliğin tespit edilmesi halinde Şirket tarafından Üye’nin üyeliği hiçbir bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın derhal sonlandırılır. 

3.5. Kullanıcı, Web Sitesi’nden salt şahsı adına yararlanır ve bu hizmetleri ticari amaçlarla kullanamaz.

3.6. Şirket, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında tanımlanan Hizmetler’i sunmayı, herhangi bir zamanda hiçbir sorumluluk altına girmeden, reddetme veya sunmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

3.7. Üye, Web Sitesi’ne kayıt olup üyelik işlemini tamamlayarak, Marka’ların sınırlı stok, kullanıcı ve katılımcı kapasitesi olan ürün, dijital hizmet ve etkinliklerinin konusunu oluşturduğu Fiziksel Deneyim’lerden, Dijital Deneyim’lerden ve Etkinlik Deneyimleri’nden, Üye’nin profiline uygun olanların tanımlanması halinde ve Üye’nin tanımlanan bu Fiziksel Deneyim’lere, Dijital Deneyim’lere ve Etkinlik Deneyimleri’ne başvurması ve kabul edilmesi şartıyla ücretsiz olarak bu ürün, dijital hizmet veya etkinliğin kendisine sunulması imkanına sahip olur. Üye, Web Sitesi aracılığı ile üyelere sunulan ücretsiz ürün, dijital hizmet ve etkinlikleri deneyimleme ve bunlara ilişkin geri bildirimde bulunmanın haricinde herhangi bir şekilde kullanamaz, pazarlayamaz veya ürün, dijital hizmet veya etkinliklere ilişkin herhangi bir aksiyon alamaz.

3.8. Şirket, Web Sitesi aracılığı ile Üye’nin paylaştığı profil bilgilerine uygun Deneyimler’i Üye’nin profiline tanımlamak suretiyle Üye’nin Deneyimler’e başvurması için Üye’ye imkan tanır. Marka’ların Web Sitesi aracılığı ile sunulan ürün, dijital hizmet veya etkinlikleri sınırlı stok, kullanıcı ve katılımcı kapasitesine sahip olduğundan Şirket, Üye’nin profiline uygun Deneyimler tanımlamayı garanti etmemektedir. Üye profil bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmadığı müddetçe profiline uygun Deneyimler’in kendisine sunulamayacağını kabul eder.  

3.9. Şirket, Üye’nin, profiline tanımlanmak suretiyle Üye’ye başvurma imkanı tanınan Deneyimler’e başvurusunu kabul etme yükümlülüğünde değildir. Şirket’in bu başvuruları reddetmesi veya kabul etmesi tamamen kendi takdirindedir.

3.10. Web Sitesi aracılığı ile sunulan sınırlı stok, kullanıcı ve katılımcı kapasitesine sahip ürün, dijital hizmet veya etkinliklerin kalite ve özelliklerinden hiçbir suretle Şirket sorumlu değildir. Bu ürün, dijital hizmet ve etkinliklerin özelliklerinden, salt ilgili ürün, dijital hizmet veya etkinliği sağlayan Marka sorumludur. Şirket hiçbir ürün, dijital hizmet veya etkinliğe ilişkin herhangi bir beyan, garanti yahut taahhüt vermemektedir. 

3.11. Üye, Web Sitesi aracılığı ile sunulan sınırlı stok, kullanıcı ve katılımcı kapasitesine sahip ürün, dijital hizmet veya etkinliklere ilişkin geri bildirim vermediği durumda Şirket tarafından Web Sitesi aracılığı ile Üye’nin profiline tanımlanacak Deneyimler’in zamanla kısıtlanabileceğini ve durdurulabileceğini kabul ve beyan eder.

3.12. Web Sitesi aracılığı ile sunulan sınırlı stok, kullanıcı ve katılımcı kapasitesine sahip ürün, dijital hizmet veya etkinliklerin Üye’ye teslim edilmesi, sunulabilmesi veya Üye’ye katılma imkanı verilebilmesi için Üye’nin ad-soyad bilgilerini, adres bilgilerini, e-posta adresini ve telefon numarasını eksiksiz ve doğru doldurması gerekmektedir. Üye, bu bilgilerin yanlış veya eksik doldurulması durumlarında ilgili ürün, dijital deneyim veya etkinlikleri içeren Deneyimler’in Üye’nin profiline tanımlanamayacağını veya Deneyimler Üye’nin profiline tanımlansa bile ürünlerin teslimatında, dijital hizmetlerin sunumunda veya etkinliklere katılma imkanının verilmesinde ortaya çıkacak herhangi bir aksaklık durumunda Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul eder. 

3.13. Şirket tarafından sunulan Fiziksel Deneyim’lerin teslimatına ilişkin kurallar Şirket’in birlikte çalıştığı kargo firması olan Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından belirlenmektedir. 

3.14. Şirket, Web Sitesi'nde bulunan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini her zaman kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması hususunda makul bir çabaya rağmen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin tamamen sağlanamadığı hallerden dolayı Şirket tahtında herhangi bir sorumluluk hiçbir surette doğmayacaktır.

3.15. Kullanıcı Şirket nezdinde veya Web Sitesi'nde bulunan tüm tasarımlar, metinler, kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket'in telif hakkına tabi tüm fikri mülkiyete konu ürün ve çalışmaların Şirket'e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı telif hakkına tabi herhangi bir fikri mülkiyete konu ürün ve/veya çalışmayı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların benzeri ürün veya çalışma ortaya çıkaramaz.

3.16. Şirket, Web Sitesi'ni kullanan Üye'lerin Şirket ile paylaştığı bilgilerini i) kendi yükümlülüklerinin ifası, ii) Hizmetler hakkında Üye'lere bilgi verilmesi, iii) Üye'lerin ilgi alanları ve davranışları ile ilgili araştırmalar yaparak anonim olarak bilgi toplamak ve istatistiksel değerlendirmeler yapmak, iv) bu istatistiksel değerlendirmeler sayesinde belirli Üye profili dilimleri oluşturarak bu dilimlere uygun Kişiselleştirilmiş Deneyim'ler sunmak, v) Üye'lerin talep, istek ve geri bildirimleri kapsamında Hizmetler'in güncellenmesi ve geliştirilmesi, veya vi) Hizmetler'in konusunu oluşturan ürünlerin, dijital hizmetlerin ve etkinliklerin sahibi Marka'ların ürünlerinden, dijital hizmetlerinden ve etkinliklerinden, Üye'lere daha uygun olanların tespit edilebilmesi ve sunulabilmesinin geliştirilmesi adına kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde saklayabilir.

3.17. Şirket, gerek Web Sitesi’nin “Profil” sayfasında Üye’ye bırakılmış doldurma alanlarında gerekse de Deneyimler’e ilişkin geri bildirimler kapsamında Üye’nin doldurmasına bırakılmış alanlarda bulunan; kişisel verileri ifşa edici veya genel ahlak kurallarına aykırı veya Web Sitesi’ni veya Şirketi karalayıcı yazıları, ifadeleri veya imgeleri silme, uygun gördüğü hallerde ise bu yazıları, ifadeleri imgeleri paylaşan Üye’lerin üyeliğine son verme, bu Üye’ler hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteme haklarını saklı tutar. Şirket bu fıkrada belirtilen haklarını herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

3.18. Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "İçerik sağlayıcı" konumundadır. Kullanıcı, bu kanundan ötürü Şirket'in bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Şirket'in bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğundan ötürü kendisine ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu ve Gizlilik Politikası'nda detaylandırıldığı şekilde işleyeceğini kabul eder.

3.19. Kullanıcı, Şirket’in Web Sitesi’nin güvenliğini sağlamak adına aldığı önlemlerden ötürü Web Sitesi’ne erişememesi halinde Şirket’in herhangi sorumluluğu olmadığını kabul eder. 

3.20. Kullanıcı, İşbu Kullanım Koşulları’nın Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nin bütünleyici bir parçası olduğunu kabul eder. 

3.21.Üye’nin i) işbu Kullanım Koşulları’nın ve/veya Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiği ii) kendi profilini bir üçüncü kişiye devrettiği veya kullanımına müsaade ettiği, iii) profilini aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetler için kullandığı veya kullanıyor olduğu, iv) virüs gibi zararlı, yasadışı, aldatıcı veya yıkıcı bir kodu veya Web Sitesi’ni olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir kodu içeren mesajları Web Sitesi’ne gönderdiği veya Web Sitesi’nin altyapısına önemli bir yük getirebilecek veya normal çalışmasını engelleyebilecek hizmet reddi saldırısı gibi herhangi bir eylemde bulunduğu hallerde veya bu hallerin Şirket tarafından tespit edildiği durumlarda Şirket, Üye’nin üyeliğine derhal son verme hakkını haizdir.

3.22. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranış ve eylemlerinden ve bunların sonuçlarından salt kendisinin sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

3.23. Üye, dilediği zaman Web Sitesi’nin “Hesap Ayarları” sayfasından üyeliğini sonlandırabilir. Üyeliğin iptal edilmesi veya Üye tarafından sonlandırılması hallerinde Üye, Web Sitesi’ni kullanmayı derhal bırakmalıdır.

3.24. Şirket, Web Sitesi'nde ilan etmek kaydıyla herhangi bir zamanda, tamamen kendi iradesi ile tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda değişiklik veya uyarlama yapma hakkını saklı tutar.