Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Küçükyalı Merkez Mah. Ferahlık Sok. Önder Sitesi Sit. Önder Sitesi Apt. No: 3/21 Maltepe/İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 239600-5 sicil numarasıyla kayıtlı, www.involwe.com adresli internet sitesini (“Web Sitesi”) işleten ve Web Sitesi’nin sahibi CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Web Sitesi’ni ziyaret ederek Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’ni kabul edip üye olan üyelerin, Şirket’in Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen ve Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sürecinde kişisel verilerinin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda Şirket ile paylaştıkları her türlü kişisel veriyi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve veri işleme ilkelerine uygun olarak işlemekte ve buna ilişkin olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. İşbu Üyelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ayrıca şeffaflık ve hesap verilebilirlik amacıyla hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri Kategorisi

İşlenen Veriler

İletişim Verisi

E-Posta Adresi

İşlem Güvenliği Verileri

 IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi

Şirket’imiz kişisel verilerinizi, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında 3 ayrı aşama olarak tanımladığımız ve sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz doğrultusunda yararlanmak istediğiniz hizmetler ile sınırlı olacak şekilde: 

 • Web Sitesi’ne Facebook profiliniz aracılığıyla veya “Kayıt Ol” sekmesini kullanarak ilgili alanlardaki bilgileri doldurarak kayıt olduğunuzda, 
 • Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirttiğimiz hizmetlerimizden yararlanabilmeniz ve deneyimlerden sizler için uygun olanların filtrelenebilmesi amacıyla Web Sitesi’nin “Profil” sekmesinde “Temel Bilgiler”, “Benim Hakkımda” ve “Adreslerim” bölümlerini doldurduğunuzda,
 • Profil” sekmesinde doldurduğunuz bilgilere uygun, sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan kişiselleştirilmiş deneyimler ile ilgili pop-up sorulara yanıt verdiğinizde ve deneyimlere ilişkin geri bildirim anketlerini doldurduğunuzda işleyecektir. 

Yukarıda sayılan aşamalar haricinde Web Sitesi’ni ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin Web Sitesi’nde bulunan çerezler ile kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu verilerin işlenmesi ve bu işleme faaliyeti hakkında detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni, Web Sitesi’ne Facebook profiliniz aracılığıyla veya “Kayıt ol” sekmesini kullanarak ilgili alanlardaki bilgileri doldurarak kayıt olmanız halinde işlenecek kişisel verilere ilişkindir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ VE SAKLIYORUZ:

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen sınırlı amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Sunumu Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Sunumu Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Oluşturulan Profiller Aracılığı İle İlgi Alanları Ve Davranışları Üzerinde Araştırmalar Yapılarak, Anonim Ve İstatistiksel Bir Bilgi Üretilmesi 
 • Onayınız Bulunması Durumunda Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep, İstek Ve Geri Bildirimleriniz Işığında Hizmetlerimizin Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi
 • Üretilen Anonim Ve İstatistiksel Bilgi İle Belirli Üye Dilimleri Oluşturularak Bu Kapsamda Olan Kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Deneyimlerin Sunumu
 • Üyelerimizin Profillerine Uygun Hizmetlerimiz Hakkında Haberdar Edilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Web Sitesi’nde Üye Profillerinin Oluşturulması
 • Üye Profillerine Uygun Deneyimlerin Üyelere Sunulması

Yukarıda belirttiklerimiz haricinde kişisel verilerinizi Şirket ile paylaşmadığınız müddetçe paylaşmadığınız kişisel verilerinizi hiçbir suretle toplamayacak ve işlemeyeceğiz.

Kişisel verilerinizin hangi süreyle nasıl saklandığına ilişkin detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız’a göz atabilirsiniz.

Deneyimlere ilişkin geri bildirimler kapsamında tamamlamış olduğunuz ürün değerlendirme anketi, ürün yorumları sonuçları anonimleştirilmiş ve kişisel veri içermeyecek bir şekilde iş ortaklarımıza raporlanmakta, paylaşmış olduğunuz değerlendirmeler ile markaların ürünlerini geliştirmesi/fikirlerinizi duyması sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ:

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

İletişim Verisi

 • KVKK Madde 5/2/c - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması 

İşlem Güvenliği Verileri

 • KVKK Madde 5/2/a – Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nin “İşlenen Kişisel Verileriniz” kısmında açıkladığımız aşamalara istinaden tabloda belirttiğimiz hukuki veri işleme sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. 

Web Sitesi’ne kayıt olma aşamasında iletişim verilerinizi paylaşmaktasınız. Facebook, Inc. şirketinin sahip olduğu ve işlettiği sosyal medya platformu olan Facebook platformu (“Facebook”) aracılığı ile “Facebook ile Kayıt Ol” butonuna tıklayarak kayıt olmanız halinde Facebook tarafından Facebook profilinizde bulunan ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, profil fotoğrafı kişisel verilerinizin Facebook üzerinden onay vermeniz halinde aktarılması ile Web Sitesi’ne üye olmaktasınız ve “Profil” sekmesinin “Temel Bilgiler” bölümünün ilgili kısımları otomatik olarak doldurulmakta ve Facebook ve iştirakleri olan sosyal platformlardaki aktivitelerinize ilişkin veriler Şirket’e aktarılmaktadır. Facebook aracılığı ile kayıt olduğunuzda bu sayılan kişisel verilerinizin Facebook tarafından hukuka uygun işlendiğini ve Şirket’imize aktarıldığını taahhüt etmektesiniz. Facebook tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ve aktarıldığına ilişkin bilgiler için lütfen Facebook’un Gizlilik Politikasını inceleyiniz. 

Facebook aracılığı ile kayıt olmadığınız ve doğrudan Web Sitesi’nin “Kayıt Ol” sekmesi üzerinden Web Sitesi’ne kayıt olurken paylaştığınız e-posta adresi veriniz Üyelik ve Hizmet Sözleşmesinin kurulmasına yönelik olarak KVKK’nın 5/2/c maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.

Deneyimlere başvurmanız ve başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte dijital deneyimler açısından, Web Sitesi’ne kayıt olurken tarafımızla paylaştığınız e-posta adresi üzerinden link gönderilmesi yoluyla deneyimlerin tarafınıza ulaştırılması için e-posta adresi veriniz işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyeti Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nin ifasına yönelik olduğundan, KVKK’nın 5/2/c maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak işlenecektir. 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi verileriniz Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde KVKK’nın 5/2/a maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” veri işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.

Şirket’imiz için bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verilerinizi KVKK Madde 5/2/e hukuki sebebine dayalı olarak ve Şirket’imizin yasal yükümlülükleri kapsamında yetkili kurum ve yargı organlarına veri aktarımının söz konusu olması halinde kişisel verileriniz, KVKK Madde 5/2/ç hukuki sebebine dayalı olarak da işleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

Yukarıda işlediğimizi belirttiğimiz kişisel verilerinizi üçüncü kişilere hususi olarak aktarmamakla birlikte Şirket’imizin haklarının korunması gereken haller bakımından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ve Şirket’in yasal yükümlülükleri kapsamında görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı bilgi, belge verme ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla yetkili kurum ve yargı organlarına veri aktarmamızın söz konusu olması halinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerin ifa edilebilmesi bakımından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve yukarıda dayandığımız kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işleyebilecek ve aktarabileceğiz.

Adres bilgileriniz, telefon numaranız ve ad-soyad verileriniz başvurduğunuz fiziksel deneyimlere Admin’ler tarafından seçilmeniz halinde bu deneyimlere ilişkin ürünlerin tarafınıza gönderilebilmesi amacıyla birlikte çalıştığımız Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi’ne; ad-soyad verileriniz etkinlik deneyimlerine katılabilmeniz için ilgili iş ortağımız firmalara; e-posta adresiniz dijital deneyimlere seçilmeniz halinde dijital hizmetlerle ilgili iş ortağımız firmalar tarafından sizlere özel tanımlanmış linklerinin oluşturulabilmesi adına ilgili iş ortağımız firmalara KVKK’nın 8/2/a Maddesi uyarınca KVKK’nın 5/2/c maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak yukarıda dayanılan kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Web Sitesi’ni kullanırken Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği Şirket’imiz için elzem niteliktedir. Bu doğrultuda Web Sitesi aracılığı ile paylaştığınız verileriniz bilgi güvenliğinin sağlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Amazon.com, Inc. şirketinin (“Amazon”) iştiraki olan Amazon Web Services şirketi (“AWS”) tarafından sağlanan bulut hizmeti ile Frankfurt, Almanya’da bulunan AWS eu-central-1 sunucuları kullanılarak işlenecek ve saklanacağından, kişisel verileriniz KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında açık rızanızın bulunması şartı ile aktarılacak ve saklanacaktır.

Şirket’imiz tarafından Web Sitesi’ne üyeliğinizin doğrulanması, ilgilendiğiniz kampanyalar ve deneyimler hakkında bilgilendirilebilmeniz ve talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla Twilio şirketinin (“Twilio”) Twilio SendGrid hizmeti kullanılarak siz üyelerimize gidecek e-postalar hazırlanmakta ve gönderilmektedir. Twilio SendGrid hizmeti ile e-posta göndermek suretiyle işlediğimiz e-posta adresi ve ad-soyad verileriniz, Twilio sunucuları yurt dışında bulunduğundan KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında açık rızanızın bulunması şartı ile Twilio’ya aktarılacaktır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK HAKLARINIZ: 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusu’na yapacağınız bir talep ile aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin yukarıda açıkladığımız haklarınızı CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi’nin Küçükyalı Merkez Mah. Ferahlık Sok. Önder Sitesi Apt. No: 3/21 Maltepe, İstanbul adresine yazılı olarak (örneğin iadeli taahhütlü mektup yoluyla), [email protected] adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle, ya da [email protected] adresi aracılığıyla veya Web Sitesi’nin “İletişim” sekmesinden talep oluşturup Veri Sahibi Başvuru Formu temin edip formla beraber formda belirtilen yöntem ve iletişim kanallarından veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden herhangi biriyle Şirket’imize ileterek kullanabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması ve başvurunuzun cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda ileteceğiniz taleplerinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre sizlerden ücret talep edebiliriz. Konuyla ilgili yapacağınız yazılı başvurular yapacağımız kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, sizlere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunacağız. 

İşbu Aydınlatma Metni üzerinde yürürlükteki mevzuatın veya iyi uygulama örneklerinin değişikliğe uğraması durumunda gerekli değişiklikleri yapabiliriz. İşbu Aydınlatma Metni, Web Sitesi’nde yayınlandığında yürürlüğe girer.